Pliki do pobrania

W ramach projektu „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej” dokumenty należy przesłać w wersji papierowej do Biura Projektu na adres: ul. Wilczyńskiego 25 E/219; 10-686 Olsztyn, komplet dokumentów, który składa się z:

1. Ankiety aplikacyjnej;

2. Formularza danych osobowych;

3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych;

4. Zgody na prezentację wizerunku;

5. Umowy;

6. Deklaracji uczestnictwa;

7. Oświadczenia.

Dodatkowo do podanych powyżej dokumentów należy dołączyć:

1. Kopię dyplomu potwierdzającego wykształcenie kierunkowe z własnoręcznym potwierdzeniem zgodności z oryginałem;

2. Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane przygotowanie pedagogiczne z własnoręcznym potwierdzeniem zgodności z oryginałem.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania:

Instrukcja wypełniania dokumentów rekrutacyjnych PDF

Regulamin Rekrutacji i Udziału w Projekcie PDF

Załącznik nr 1. Ankieta aplikacyjna PDF DOC

Załącznik nr 2. Formularz danych osobowych PDF DOC

Załącznik nr 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PDF DOC

Załącznik nr 4. Zgoda na prezentację wizerunku PDF DOC

Załącznik nr 5. Umowa Uczestnictwa_wersja 3

Załącznik nr 6. Deklaracja Uczestnictwa

Załącznik nr 7. Oświadczenie o szkodach

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwość w trakcie uzupełniania dokumentacji rekrutacyjnej prosimy o kontakt pod nr tel. 535 860 300, bądź na adres e-mail: o.borawska@inspire-consulting.pl

 

Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego