Do kogo skierowany jest projekt?

Adresatami Projektu są czynnie działający nauczycielki i nauczyciele  przedmiotów zawodowych oraz instruktorki i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kształcący w zawodach medycznych, kosmetologicznych i fryzjerskich, w których coraz częściej wykorzystywane są nowe technologie i innowacyjne techniki, a w szczególności:

 • asystentka stomatologiczna,
 • higienistka stomatologiczna,
 • technik dentystyczny,
 • dietetyk,
 • technik masażysta,
 • technik elektroradiolog, 
 • technik optyk,
 • opiekunka dziecięca,
 • opiekun medyczny,
 • ortoptystka,
 • ratownik medyczny,
 • technik ortopeda,
 • technik farmaceutyczny,
 • protetyk słuchu,
 • technik usług fryzjerskich,
 • technik usług kosmetycznych,
 • wizażysta oraz pokrewne
Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego