O nas

inspire_icon

INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczą funkcjonującą na rynku od 2006 roku. Świadczymy usługi doradcze w zakresie obsługi procesów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny oraz prywatny. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedstawicielami instytucji publicznych oraz prywatnych przedsiębiorców, zarówno małych jak i dużych. Realizujemy zadania dotyczące poszczególnych etapów cyklu życia projektu lub zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji. Specjalizując się w inwestycjach infrastrukturalnych, w celu zapewnienia wysokiej jakości i profesjonalizmu współpracujemy z podmiotami świadczącymi usługi komplementarne, takimi jak: pracownie architektoniczno-urbanistyczne, inżynierowie kontraktu, rzeczoznawcy majątkowi, kancelarie prawne, pośrednicy finansowi oraz banki. Misją firmy jest pomoc w rozwoju naszych Klientów. W tym celu koncentrujemy się na kwestiach związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego dofinansowania, analizą finansową i ekonomiczną przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zarządzaniem projektami inwestycyjnymi.


iztech_icon

POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII wykonuje swoje zadania statutowe między innymi poprzez doradztwo technologiczne, organizacyjne i prawne dla przedsiębiorstw czy poszukiwanie innowacyjnych technologii. PIGZT zrzesza ponad 90 innowacyjnych przedsiębiorstw, 20 uczelni, 45 instytutów badawczych, 7 instytucji finansowych, 9 parków technologicznych. Członkami PIGZT są wybitni profesorowie, inżynierowie i innowatorzy na czele z przewodniczącym rady izby prof. Jerzym Buzkiem.


Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego