Zwrot kosztów dojazdu.

Szanowni Państwo,

w ramach projektu „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej” dokonujemy zwrotu kosztów. Zwrot przysługuje każdemu Uczestnikowi za dojazd/powrót na przygotowanie przed praktyką jak również na samą praktykę. Rozliczenie kosztów dojazdu następuje na podstawie Wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz biletów komunikacji międzymiastowej.

WAŻNE:

  • należy uzupełnić poprawny wniosek o zwrot kosztów dojazdu (rozróżnienie na wniosek o zwrot kosztów dojazdu na przygotowanie i na praktykę);
  • do wniosku należy dołączyć bilety;
  • godziny podróży wskazane na biletach nie mogą pokrywać się z czasem trwania przygotowania bądź praktyki;
  • w przypadku podróży samochodem, zwrot następuje na podstawie zaświadczenia od przewoźnika (akceptowalny wyłącznie nasz wzór);
  • nie rozliczamy biletów komunikacji miastowej (tramwaj, metro, autobus);
  • niespełnienie warunków rozliczenia kosztów dojazdu skutkuje nierozliczeniem poniesionych kosztów.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mai, pod adresem: o.borawska@inspire-consulting.pl bądź telefoniczny pod nr tel. 535 860 300.

 

 

 

Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego