Publikacja „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”.

INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. wraz z Polska Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii w latach 2012-2015 realizowały projekt „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”. Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie.
Projekt skierowany był do 285 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całej Polski. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dzięki czemu udział w nim był dla uczestników całkowicie bezpłatny.
Celem projektu było wypracowanie w ścisłej współpracy z przedsiębiorcami i reprezentantami szkolnictwa zawodowego nowego podejścia do nauczania praktycznego w obszarze zaawansowanych technologii związanych z medycyną i estetyką poprzez doskonalenie praktyczne w innowacyjnych przedsiębiorstwach nauczycieli przedmiotów zawodowych. Praktyki były doskonałą szansą dla nauczycieli na uzupełnienie swojej wiedzy teoretycznej i kwalifikacji o umiejętności praktyczne. Nauczyciele odbywali praktyki w takich przedsiębiorstwach jak: ART. HAIR DESIGN Jaga Hupało, YOU&YOU Maciej Wróblewski, Akademii Szkoleniowej Berendowicz&Kublin, Klinika Belwederska itd.
Produktem przeprowadzonych praktyk jest publikacja zawierająca zwalidowany modelowy program praktyk dla nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Poniżej publikacja Interaktywna w PDF.
Zapraszamy do lektury!

Publikacja_Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej

Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego