Projekt „Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej”

Firma INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, realizuje Projekt Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej pod opieką merytoryczną Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Adresatami Projektu są czynnie działający nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kształcący w zawodach medycznych, kosmetologicznych i estetycznych, w których coraz częściej wykorzystywane są nowe technologie i innowacyjne techniki, a w szczególności: technik masażysta, technik usług fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, wizażysta/ka oraz pokrewnych.

Zachęcając do wzięcia udziału w naszym projekcie proponujemy uczestnictwo
w dwutygodniowych praktykach w profesjonalnie zarządzanych przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne technologie. Udział w praktykach to szansa na zyskanie nowych kwalifikacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności branżowych.

Podobny, komercyjny program doskonalenia zawodowego kosztowałby kilkanaście tysięcy złotych, ale dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczyciele i Instruktorzy Zawodu mogą go odbyć całkowicie bezpłatnie.

Dodatkowo zwracamy wszelkie koszty dojazdów, noclegów, zapewniamy wyżywienie. Po zakończeniu udziału w projekcie nauczyciele uzyskają prestiżowy, limitowany certyfikat poświadczający nabycie nowych umiejętności zawodowych. Oferujemy możliwość odbycia praktyk również w trakcie ferii zimowych. Nauczyciele będą mieli również okazję przedstawić potrzeby związane z edukacją i doskonaleniem kadry dydaktycznej w procesie organizowania praktyk.

Liczba miejsc ograniczona!

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy Panów!

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

tel. kom. 535 860 300

Lub mailowy:

o.borawska@inspire-consulting.pl

Poniżej  zestawienie przedsiębiorców, z którymi współpracujemy. Uczestnik ma możliwość wyboru preferowanego przedsiębiorstwa oraz terminu.

BRANŻA KOSMETOLOGICZNA

Face&Body Institute w Krakowie

Klinika Belwederska w Warszawie

Yonelle w Warszawie

BRANŻA FRYZJERSKA

Jaga Hupało BORN TO CREATE w Warszawie

„You&You” Maciej Wróblewski w Warszawie

Akademia Szkoleniowa Berendowicz&Kublin w Katowicach

Danuta Gonera w Warszawie

Akademia Fryzjerstwa Adam Przybysz w Olsztynie

BRANŻA MEDYCZNA

Puckie Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne Umysłowo “RAZEM” w Pucku

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Olsztynie

Centrum Nature Małgorzata Korczyńska w Warszawie

Dołącz do nas

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego