Firma INSPIRE CONSULTING sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, realizuje Projekt Innowacyjność kluczem do sukcesu w branży medyczno-estetycznej pod opieką merytoryczną Ośrodka Rozwoju Edukacji. Adresatami Projektu są czynnie działający nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kształcący w zawodach medycznych, kosmetologicznych i...
Więcej